Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów – 19.11.2022

Kielce 16.10.2022 OGŁOSZENIE Na podstawie Uchwały KR 3/2022 Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Związku Szachowego zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów. W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów dokonany zostanie wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przygotowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów powierzone zostało Prezesowi i obecnym członkom Zarządu Świętokrzyskiego Związku Szachowego. Kluby szachowe zarejestrowane w ŚZSzach proszone są o przesłanie do dnia 13.11.2022 wykazu delegatów klubowych na to zebranie (biuro@szszach.pl). Każdy klub zarejestrowany w ŚZSzach. może delegować dwóch przedstawicieli. Lista dokumentów: program zebrania, lista uprawnionych, regulamin zostaną rozesłane do klubów drogą mailową. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19.11.2022 godz. 10.00 (II termin godz. 10.15) w SP nr 9, 25-120 Kielce ul. Dygasińskiego 6....
Read More

Zebranie Sprawozdawcze ŚZSzach. za rok 2021

W dni 22.06.2022 o godz. 17.00 (I termin) odbędzie się wymienione w tytule zebranie. Prosimy kluby szachowe zarejestrowane w ŚZSzach o przesłanie do dnia 13.06.2022 wykazu delegatów klubowych na to zebranie. Każdy klub zarejestrowany w ŚZSzach. może delegować dwóch przedstawicieli. Lista dokumentów: Program zebrania, lista uprawnionych, regulamin zostaną rozesłane do klubów drogą mailową....
Read More
PROJEKT WSPIERAMY TURNIEJE SZACHOWE

PROJEKT WSPIERAMY TURNIEJE SZACHOWE

WSPIERAMY TURNIEJE SZACHOWE IX.2021-XII.2022 Projekt realizowany we współpracy z klubami szachowymi województwa świętokrzyskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu lokalnego i sponsorami Aby uzyskać wsparcie dla turnieju (w wysokości 1000 zł) należy: - wysłać zgłoszenie (załącznik nr 1) - wpłacić udział własny na konto ŚZSzach* - lista turniejów objętych wsparciem i zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia w ramach projektu: 12-09.2021 TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA MOSiR w SANDOMIERZU. Sandomierz 26-09.2021 TURNIEJ Z OKAZJI 1021 URODZIN DĘBU BARTKA O PUCHAR WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK. Zagnańsk 11-11.2021 XI GRAND PRIX Gór Świętokrzyskich. TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ. Sielpia Wielka 27-02.2022 Turniej Szachowy w rocznicę bitwy pod Małogoszczem 1863 Roku. Małogoszcz 12-03.2022 II Turniej Klasyfikacyjny LKS Skała Tumlin. Samsonów 30-04.2022 Świętokrzyski Festiwal Szachowy Zagnańsk 2022. Zagnańsk 28-05.2022 VII TURNIEJ IM. JÓZEFA MAZGAJA. Kostołoty k. Kielc 16-07.2022 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA AMATORÓW. Kielce W razie jakichkolwiek wątpliwości lub propozycji prosimy kontaktować się z koordynatorem projektu: Jacek Walas Tel. 502 250 678 Mail: jacek.walas.goldenline@gmail.com ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY! )* celu zachowania płynności finansowej w pierwszym etapie projektu udział własny organizatorów wynosi 500 zł. Przelew powinien być zrobiony odpowiednio wcześnie – 2 miesięce przed zaplanowana imprezą (dla turniejów organizowanych przed 1.06.2022) i 3 miesiące (dla turniejów...
Read More

ZAŁĄCZNIK nr 1 do KOF-u na 2022

Załącznik nr 1 Komunikat Organizacyjno-Finansowy ŚZSzach nr 1/2022 z dn. 30 marca 2022 r. - cennik druków, reklam, usług, sprzętu a) reklamy na stronie szszach.pl oraz facebooku slider na www.szszach.pl lub baner na www.szszach.pl/facebook 100 PLN/tydzień - dla klubów* nieodpłatnie   b) opłaty wymienione w KOF – bonifikata 20% tylko dla klubów*   c) usługi związane z organizacją turniejów (do poniższych cen ma zastosowanie bonifikata 15% dla klubów*) Turnieje z udziałem 50-80 zawodników (opłata główna + opłata dodatkowa) sędzia główny 300 PLN + 140 PLN*(D-1) sędzia rundowy 200 PLN + 100 PLN*(D-1) transmisja partii 400 PLN + 100 PLN*(D-1) obsługa techniczna 150 PLN + 100 PLN*(D-1) koordynacja turnieju 250 PLN + 150 PLN*(D-1) D = liczba dni z rozgrywkami. Gdy łączny szacowany czas trwania rund w ciągu dnia przekracza 5 godzin naliczana jest dodatkowa stawka dzienna (zwiększenie D o 1). Dla turniejów >80 zawodników oraz dla turniejów <50 zawodników proporcjonalnym zmianom ulegają jedynie stawki dodatkowe.   d) wszystkie wydawnictwa szachowe dostępne w sklepach: caissa.pl, penelopa.pl, szachowo.pl (Sunrise.pl), lukachess.com rabat 5% dla klubów SK,  rabat 12% dla klubów* Puchary i trofea...
Read More

KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW NA 2022 ROK

Poniżej skład Kadry Województwa Świętokrzyskiego Młodzików (2012-2014) na rok 2022. Pierwsza weryfikacja składu nastąpi podczas Drużynowych Mistrzostw Województwa Młodzików (24.04-21.05.2022 r.). SKŁAD PODSTAWOWY: JEDLIKOWSKI Jan KARYŚ Małgorzata MROZOWSKI Nikodem PLICNER Filip ROMAŃSKA Rozalia SKARBEK Wojciech WALAS Leon WYSOKIŃSKI Nikodem REZERWA: BEM Wojciech GRACZKOWSKI Krzysztof KALETA Aleksander KOT Aleksander KOT Olimpia PRONOBIS Felicjan W terminie do 20.04.2022 r. proszę przesłać podpisaną zgodę (RODO), którą traktujemy jako potwierdzenie chęci udziału w zgrupowaniach (minimum dwóch). Brak ww w podanym terminie oznacza rezygnację zawodnika z udziału w KWM na rok 2022 i możliwość powołania na to miejsce innych zawodników. Zgrupowania KWM rozpoczną się 20.06 i obejmować będą 21 dni szkoleniowych (3 zgrupowania do początku listopada). Tomasz Stefaniak Trener koordynator KWM oświadczenie_RODO ...
Read More

Zakup książek szachowych dla Ukrainy

Andrey Matviychuk nasz kolega i przyjaciel z Novojaworowska organizuje transporty (głównie medyczne) dla walczących na froncie żołnierzy. Możemy wesprzeć jego działalność (gdzie największym problem na dziś jest brak środków na zakup paliwa) poprzez zakup literatury szachowej, której był jednym z dystrybutorów przed wojną, a którą obecnie przeznacza na kontynuowanie tej humanitarnej misji. Osoby, które chcą wesprzeć jego misję mogą to zrobić poprzez zakup jego literatury szachowej: Są to chyba najlepsze na rynku materiały tego typu (wielojęzyczne: ukraiński, angielski, niemiecki, język symboli - zbiory zadań i ćwiczeń szachowych). Wszystkich broszur mamy łącznie 200 egz. Cena za jedną pozycję - 20 zł (cena rynkowa to 15-17 zł w sklepach szachowych) Osoba chcąca udzielić wsparcia powinna wysłać przelew na konto ŚZSzch (35 1050 1416 1000 0022 4221 7517) w kwocie 20 zł x liczba pozycji. W treści przelewu prosimy wpisać literatura-Ukraina. Jednocześnie prosimy mailowo o przekazanie informacji jakich broszur dotyczy przelew i w jaki sposób mają zostać przekazane (podczas turnieju organizowanego przez ŚZSzach, do klubu, w innym uzgodnionym miejscu, odpłatnie kurierem) mail: ukraina@szszach.pl autor: Dobryniecki....
Read More

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SZACHÓW 2022 (MDS)

wstępny komunikat organizacyjny 1. Celem imprez organizowanych w ramach obchodów jest promocja szachów i upowszechnianie szachów w środowisku osób pozostających poza strukturami Świętokrzyskiego Związku Szachowego 2. W ramach obchodów zaplanowane zostały: - Szachowe budzenie Sienkiewki (Kielce) - Mistrzostwa Województwa Amatorów - ?? propozycja 1 - ?? propozycja 2 3. Organizatorami imprez są: Świętokrzyski Związek Szachowy, portal Wydarzenia Świętokrzyskie oraz zainteresowane Kluby Szachowe 4. Imprezy odbędą się: - Szachowe budzenie Sienkiewki 27.05-5.06.2022 - Mistrzostwa Województwa Amatorów 23-24.07.2022 - ?? propozycja 1 - ?? propozycja 2 5. Szachowe budzenie Sienkiewki zaplanowane zostało jako 10-cio prezentacja szachów, klubów szachowych oraz pokazów i imprez plenerowych organizowanych przez zainteresowane podmioty życia szachowego w województwie. Zainteresowane współorganizacją tego wydarzenia osoby lub kluby proszone są o kontakt do 25.III.2022 - prezes@szszach.pl. Ostateczny program i forma "Budzenia" ustalona zostanie wspólnie z zainteresowanymi do 25.IV.2022 r. 6. Mistrzostwa Województwa Amatorów. - Celem zawodów jest popularyzacja szachów w środowisku zagrożonym wykluczeniem "szachowym" (domowi "szachiści", rodzice, dorośli i wszyscy ... bojący się rywalizacji turniejowej) - Organizatorem zawodów Świętokrzyski Związek Szachowy, portal Wydarzenia Świętokrzyskie oraz zainteresowane kluby szachowe - Zawody odbędą się w...
Read More

INDYWIDULANE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW W SZACHACH KLASYCZNYCH NA ROK 2022

INDYWIDULANE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW W SZACHACH KLASYCZNYCH NA ROK 2022 wstępny komunikat organizacyjny 1. Celem zawodów jest wyłonienie Mistrzów Województwa Juniorów w Szachach na rok 2022 oraz osób awansujących do eliminacji strefowych Mistrzostw Polski na rok 2022 2. Organizatorem turniejów jest Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach 3. Zawody odbędą się w dniach 20-23 czerwca 2022 r. (poniedziałek-czwartek) w OW "Łucznik" Sielpia Wielka 4. Do udziału w mistrzostwach uprawnieni są zawodnicy i zawodniczki: - do lat 8 – rocznik 2014 i młodsi - do lat 10 – rocznik 2012/13 - do lat 12 – rocznik 2010/11 - do lat 14 – rocznik 2008/09 - do lat 16 – rocznik 2006/07 - do lat 18 – rocznik 2004/05 5. Ostateczny, szczegółowy program zawodów jest uzależniony od liczby uczestników w poszczególnych grupach. 6. Zgłoszenia do dnia 7 czerwca 2022 r. na adres e-mail: biuro@szszach.pl lub poprzez stronę chessarbiter.com. Opłaty startowe do mistrzostw zgodnie z KOF. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym (opublikowany zostanie przed 25.04.2022) 7. Turnieje rozegrane zostaną odrębnie dla dziewcząt i chłopców w kategoriach...
Read More

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W SZACHACH NA ROK 2022

wstępny komunikat organizacyjny 1. Celem zawodów jest wyłonienie drużynowych mistrzów województwa świętokrzyskiego na rok 2022 w kategorii: seniorów (III liga - bez ograniczeń wiekowych), juniorów (rocznik 2004 i młodsi) i młodzików (2012 i młodsi) 2. Organizatorem turniejów jest Świętokrzyski Związek Szachowy, LUKKS Nietulisko Duże, Fundacja "Dobry ruch" 3. Zawody rozegrane zostaną w terminie dniach 2-3.04.2022 (Kunów) i 14-15.05.2022 (Kielce) 4. System rozgrywek zostanie wstępnie ustalony 26.III a ostatecznie po zatwierdzeniu listy uczestników. 5. Odprawa on-line dla kapitanów/kierowników drużyn w dniu 10 kwietnia godz. 20.30. Adres do odprawy zostanie przekazany zadeklarowanym kierownikom drużyn. 6. Warunkiem udziału w rozgrywkach jest: - Wstępne zgłoszenie drużyny do 18.03.2022 - Zgłoszenie imienne do 25.03.2022 wraz z wniesieniem opłaty wpisowej (zgodnej z KOF). Druga drużyna i kolejne w danej lidze rabat 25% - Wniesienie opłaty rankingowej w wysokości 20 zł od każdego zawodnika (w każdej lidze) przed 2.04.2022. - Posiadanie licencji szachowej przez zawodników jest obowiązkowe. - Dokonanie ostatecznej korekty składów do 1.04.2022. Wszystkie ww. informacje i potwierdzenia należy wysyłać na adres: prezes@szszach.pl 7. System kołowy, szwajcarski lub inny w...
Read More

Nowy komunikat organizacyjno-finansowy 2022

Komunikat Organizacyjno-Finansowy ŚZSzach nr 1/2022 przyjęty uchwałą Zarządu ŚZSzach nr 5/2022 w dn. 31 marca 2022 r. Komunikat obowiązuje od 1 kwietnia 2022r. do odwołania   Komunikat podaje podstawowe składki roczne PZSzach oraz określa pozostałe opłaty, które należy wnosić bezpośrednio na konto ŚZSzach: Świętokrzyski Związek Szachowy, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce. REGON: 291215060, NIP: 9591514289.  Nr rachunku bankowego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517 Leg. : KOF_PZSzach - Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach  z dnia 28 listopada 2021r.   Składki oraz opłaty licencyjne, rejestracyjne lub roczne do ŚZSzach należy uregulować przed wysłaniem wymaganych deklaracji i druków a kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do wniosku/deklaracji. Wysokość wszystkich pozostałych opłat na rzecz PZSzach i FIDE podane są w KOF_PZSzach. Poniższe stawki nie dotyczą zadań finansowanych na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Sportu i Turystyki.   A - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I OPŁATY ROCZNE Roczna składka członkowska – opłaty wnoszone na konto ŚZSzach. do dnia 20 kwietnia. 1.1. Roczna składka członkowska PZSzach. a) dla nowych członków rejestrowanych w bieżącym roku –...
Read More