Kielce 16.10.2022
OGŁOSZENIE

Na podstawie Uchwały KR 3/2022 Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Związku Szachowego zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.
W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów dokonany zostanie wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Przygotowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów powierzone zostało Prezesowi i obecnym członkom Zarządu Świętokrzyskiego Związku Szachowego.
Kluby szachowe zarejestrowane w ŚZSzach proszone są o przesłanie do dnia 13.11.2022 wykazu delegatów klubowych na to zebranie (biuro@szszach.pl).
Każdy klub zarejestrowany w ŚZSzach. może delegować dwóch przedstawicieli.
Lista dokumentów: program zebrania, lista uprawnionych, regulamin zostaną rozesłane do klubów drogą mailową.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19.11.2022 godz. 10.00 (II termin godz. 10.15) w SP nr 9, 25-120 Kielce ul. Dygasińskiego 6.