Zarząd Związku

ZARZĄD (wybrany dnia 19.11.2022 – stan na dzień 25.11.2022)

PREZES
Marta Orłowska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
 Jarosław Choina – wiceprezes do spraw sportowych i szkoleniowych

Andrzej Sidor – wiceprezes do spraw organizacyjnych

Edyta Anyż – skarbnik

Aleksander Kędzierski – członek zarządu do spraw ewidencji i rankingu oraz etyki i wyróżnień

Wojciech Wielgus – członek zarządu do spraw promocji i popularyzacji szachów

KOMISJA REWIZYJNA

Jarosław Bem – przewodniczący
Justyna Świercz
Michał Sińczak

KOLEGIUM SĘDZIÓW (komisja autonomiczna)

Tomasz Stefaniak (przewodniczący)
Anna Kot
Paweł Kapusta
Adam Choina
Andrzej Sidor