Zarząd Związku

ZARZĄD

PREZES
Tomasz Stefaniak – prezes@szszach.pl; tomasz.stefaniak@szszach.pl (533-988-822)

V-CE PREZES
Komisja organizacyjna – Anna Choina; anna.choina@szszach.pl (604-077-595)

V-ce PREZES ds strategii
Agnieszka Opala; agnieszka.opala@szszach.pl (603-744-468)

SEKRETARZ
Iwona Paluch – biuro@szszach.pl; iwona.paluch@szszach.pl (889-619-443)

SKARBNIK
Edyta Anyż – skarbnik@szszach.pl; edyta.anyz@szszach.pl (608-331-046)

 

KOMISJA REWIZYJNA

Jarosław Bem – przewodniczący
Marta Orłowska – sekretarz
Michał Sińczak – członek

 

KOLEGIUM SĘDZIÓW (komisja autonomiczna)

Tomasz Stefaniak (przewodniczący)
Anna Kot
Paweł Kapusta
Adam Choina
Andrzej Sidor