Poniżej skład Kadry Województwa Świętokrzyskiego Młodzików (2012-2014) na rok 2022.
Pierwsza weryfikacja składu nastąpi podczas Drużynowych Mistrzostw Województwa Młodzików (24.04-21.05.2022 r.).
SKŁAD PODSTAWOWY:
JEDLIKOWSKI Jan
KARYŚ Małgorzata
MROZOWSKI Nikodem
PLICNER Filip
ROMAŃSKA Rozalia
SKARBEK Wojciech
WALAS Leon
WYSOKIŃSKI Nikodem

REZERWA:
BEM Wojciech
GRACZKOWSKI Krzysztof
KALETA Aleksander
KOT Aleksander
KOT Olimpia
PRONOBIS Felicjan

W terminie do 20.04.2022 r. proszę przesłać podpisaną zgodę (RODO), którą traktujemy jako potwierdzenie chęci udziału
w zgrupowaniach (minimum dwóch).
Brak ww w podanym terminie oznacza rezygnację zawodnika z udziału w KWM na rok 2022 i możliwość powołania na to miejsce
innych zawodników.
Zgrupowania KWM rozpoczną się 20.06 i obejmować będą 21 dni szkoleniowych (3 zgrupowania do początku listopada).
Tomasz Stefaniak
Trener koordynator KWM