Kim jesteśmy?

Projekt realizowany we współpracy z klubami szachowymi województwa świętokrzyskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu lokalnego i sponsorami.

Wprowadzenie

Istotą projektu jest wsparcie 50 (pięćdziesięciu) turniejów szachowych organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie 1.09.2021 – 31.12.2023. Turniejów o charakterze zarówno lokalnym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Wsparcie udzielane będzie w formie finansowej, rzeczowej lub świadczonych usług na rzecz organizatora.

Założenia projektu

Połączenie wskazanej liczby (50) turniejów spowoduje skonsolidowanie wartości marketingowej imprez do poziomu, który powinien zainteresować lokalnych sponsorów i partnerów. Ujednolicenie działań reklamowych pozwoli zwiększyć skuteczność reklamową i promocję przedsięwzięć objętych działaniami marketingowymi. Zakładamy, że wsparcie samorządu i jednostek centralnych na ten projekt wyniesie min. 20.000 zł. Partnerzy i sponsorzy w podstawowym planie wspierają projekt kwotą 5.000 zł tj. 100zł/turniej. Wkład własny klubów - 500 zł na każdy zaplanowany turniej. Takie wsparcie finansowe pozwoli na to, aby wesprzeć turnieje kwotą 1000 zł lub towarami i usługami o tej samej wartości (zależnie od potrzeb organizatora wynikających np. z realizacji innych programów czy dotacji). Turnieje objęte projektem zachowają swoją indywidualność a jednocześnie będą ujednolicone w kilku aspektach marketingowo promocyjnych (np. plakaty reklamowo-informacyjne). Turniej o puchar wójta gminy X rozgrywany dotychczas w określony sposób w ten sam sposób może być rozgrywany nadal. Zmianie ulegnie:
- sposób promocji turnieju. Określone zostaną wymagane miejsca i liczba ogłoszeń, informacji i sprawozdań. Będzie to odpowiedzialność koordynatora projektu i organizatora turnieju
- umieszczenie aktywnego logo strony projektu we wszystkich serwisach turniejowych
- umieszczenie banerów partnerów zgodnie z zawartymi umowami
- stworzona zostanie strona www projektu. Strona opisująca cele i korzyści projektu, zawierająca reklamy i odnośniki do stron partnerów.

Dofinansowanie po stronie organizatora pozwoli zrobić turniej lepiej od strony zarówno sportowej, medialnej i organizacyjnej a przy wsparciu koordynatora także efektywniej.

Korzyści

Planowane turnieje

Wśród 50 turniejów objętych programem przewidujemy:
12-15 z cyklu Grand Prix Gór Świętokrzyskich
(w tym 8-12 realizowanych przez kluby szachowe)
12-15 dedykowanych poszczególnym partnerom
(wszystkie realizowane przez środowiska lokalne)
21-25 organizowanych przez kluby w ramach istniejącego kalendarza imprez.

Kontakt

W celu zapytań prosimy o kontakt

Jacek Walas

anna.karys@gmail.com

Nasi sponsorzy