Na rok 2021 r. do Kadry zostali powołani:

1.      BEM, Wojciech
2.      CZOBANIAN, Lilia
3.      GOŁĄB, Antoni
4.      JEDLIKOWSKI, Jan
5.      JEDLIKOWSKA, Maja
6.      KARYŚ, Małgorzata
7.      KOSMALA, Klaudia
8.      MACIĄŻEK, Alicja
9.      MAJ, Oliwier
10.   MIERZEJEWSKI, Kacper
11.   OPALA, Natalia
12.   PARTYKA, Wojciech
13.   WYSOKIŃSKI, Nikodem
14.   STAŃCZAK, Tomasz
15.   WALAS,  Leon
16.   JAGUSZTYN, Antoni

Koordynator kadry – Tomasz Stefaniak