Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 19 listopada 2022 r. dokonało wyboru nowego składu Zarządu Świętokrzyskiego Związku Szachowego.

Nowym Prezesem Zarządu została wybrana Marta Orłowska.

Do Zarządu wybrano:

  • Edytę Anyż
  • Jarosława Choinę
  • Aleksandra Kędzierskiego
  • Andrzeja Sidora
  • Wojciecha Wielgusa

Nowej Pani Prezes oraz wszystkim wybranym członkom Zarządu serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju świętokrzyskich szachów i wspierania integracji naszego środowiska.