wstępny komunikat organizacyjny

1. Celem imprez organizowanych w ramach obchodów jest promocja szachów i upowszechnianie szachów w środowisku osób pozostających
poza strukturami Świętokrzyskiego Związku Szachowego
2. W ramach obchodów zaplanowane zostały:
– Szachowe budzenie Sienkiewki (Kielce)
– Mistrzostwa Województwa Amatorów
– ?? propozycja 1
– ?? propozycja 2
3. Organizatorami imprez są: Świętokrzyski Związek Szachowy, portal Wydarzenia Świętokrzyskie oraz zainteresowane Kluby Szachowe
4. Imprezy odbędą się:
– Szachowe budzenie Sienkiewki 27.05-5.06.2022
– Mistrzostwa Województwa Amatorów 23-24.07.2022
– ?? propozycja 1
– ?? propozycja 2
5. Szachowe budzenie Sienkiewki zaplanowane zostało jako 10-cio prezentacja szachów, klubów szachowych oraz pokazów
i imprez plenerowych organizowanych przez zainteresowane podmioty życia szachowego w województwie.
Zainteresowane współorganizacją tego wydarzenia osoby lub kluby proszone są o kontakt do 25.III.2022 – prezes@szszach.pl.
Ostateczny program i forma „Budzenia” ustalona zostanie wspólnie z zainteresowanymi do 25.IV.2022 r.
6. Mistrzostwa Województwa Amatorów.
– Celem zawodów jest popularyzacja szachów w środowisku zagrożonym wykluczeniem „szachowym” (domowi „szachiści”, rodzice, dorośli i wszyscy … bojący się rywalizacji turniejowej)
– Organizatorem zawodów Świętokrzyski Związek Szachowy, portal Wydarzenia Świętokrzyskie oraz zainteresowane kluby szachowe
– Zawody odbędą się w dniach 23-24 lipca 2022 r. (sobota-niedziela) hala sportowa VII LO w KIelcach
– Do udziału w mistrzostwach uprawnieni są:
– osoby nierejestrowane w ŚZSzach
– zawodnicy bez kategorii
– osoby 40+ (1982 i starsi) z maksymalnie IV kat. szachową
– Ostateczny, szczegółowy program zawodów opublikowany zostanie conajmniej 45-dni przed zawodami
– Imprezą towarzyszącą ww. zawodom bedzie turniej OPEN (w formule określonej przez podmioty organizacyjne do dnia 25.IV)
– Osoby/kluby zainteresowane współorganizacją ww zawodów proszone sąo kontakt do dnia 27 marca 2022 r. na adres e-mail: prezes@szszach.pl lub poprzez stronę chessarbiter.com.
7. Imprezy oznaczone w tym „wstępniaku” jako propozycja 1 i propozycja 2 to organizowane działania przez zainteresowane kluby.
W ramach tych propozycji możliwy jest udział/pomoc/współdziałanie ŚZSzach (w ramach określonych przez organizatora).
Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt do 25.III – prezs@szszach.pl