W dni 22.06.2022 o godz. 17.00 (I termin) odbędzie się wymienione w tytule zebranie.

Prosimy kluby szachowe zarejestrowane w ŚZSzach o przesłanie do dnia 13.06.2022 wykazu delegatów klubowych na to zebranie.

Każdy klub zarejestrowany w ŚZSzach. może delegować dwóch przedstawicieli.

Lista dokumentów: Program zebrania, lista uprawnionych, regulamin zostaną rozesłane do klubów drogą mailową.