Przepisy dotyczące gry w szachy

Przepisy gry FIDE

(obowiązujące od 01.01.2018, wersja polska)

Przepisy gry w szachy przez internet

(opr. 6 stycznia 2021, wersja angielska)

Przepisy turniejowe FIDE

(weszły w życie 1.07.2019, wersja polska)

Szachy szybkie - przepisy (aneks)

weszły w życie 1.01.2018, wersja polska)

Szachy błyskawiczne - przepisy (aneks)

Weszły w życie 1.01.2018, wersja polska)