REGULAMIN GRAND PRIX GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W SZACHACH SZYBKICH

z dnia 1.09.2021 r.
 1. OrganizatorzyŚwiętokrzyski Związek Szachowy, kluby, partnerzy lokalni
 2. Patronaty honorowe – władze samorządowe woj. świętokrzyskiego, inne osoby i instytucje
 3. Cel rozgrywekpopularyzacja szachów w województwie świętokrzyskim
 4. Termin i miejsceXI Grand Prix to 7 turniejów rozgrywanych od 11.10.2019 do 31.12.2021 r. Wyniki pierwszego turnieju rozegranego w ramach zaplanowanego cyklu (11.10.2019) – ZOSTAJĄ ANULOWANE. Kolejne (12.10.2019 – 05.06.2021) zostały ODWOŁANE LUB PRZEŁOŻONE w ramach obostrzeń związanych z COVID-19.

„Nowe” XI Grand Prix składać się będzie z trzech rozegranych już turniejów w ramach cyklu:

6.06.2021 (Ostrowiec Św.); 20.06.2021 (Ujazd); 20.08.2021 (Sielpia Wielka) i czterech rozegranych w okresie (1.IX – 31.XII.2021): 12.IX Sandomierz, 9/16.X – do ustalenia, 14.XI – Starachowice, 18.XII Kielce – finał.*

XII Grand Prix odbędzie się w okresie 1.01-31.12.2022 w oparciu o niniejszy regulamin i wstępny harmonogram opublikowany do końca br. Cykl XII GP to 12-15 turniejów.

*Organizator cyklu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsc poszczególnych turniejów.

 1. Sędziowanie

Sędziów powołują organizatorzy poszczególnych turniejów.

 1. Punktacja Grand Prix (GP)
  Wyniki każdego turnieju przelicza się na punkty GP według następującego wzoru:
  GP = OM + ZP + PD
  OM – to miejsce liczone od dołu tabeli
  ZP – to liczba zdobytych punktów razy 6
  PD – to punkty dodatkowe (tylko w przypadku rozgrywania zawodów w różnych grupach)
  PD=liczba zawodników grających we wszystkich grupach „słabszych” od danej grupy. Dla OPEN=suma zawodników grających w innych grupach, dla grup wiekowych=suma zawodników grających w grupach młodszych.

Aktualna punktacja cyklu GP będzie zamieszczana jako link w serwisie turnieju finałowego.

 1. Klasyfikacja Grand Prix
  O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejności:
  1 – suma X – najlepszych wyników danego cyklu GP*

2 – suma wszystkich wyników danego cyklu GP
3 – mniejsza suma zajętych miejsc

)* – jeżeli liczba turniejów wynosi od 6 do 8 to X=5; dla 9-12 turniejów X=6; dla 13 i więcej turniejów X=1/2 turniejów + 1 (np. liczba turniejów=13 -> X=7, liczba turniejów=14/15 -> X=8; liczba turniejów=16/17 -> X=9).

 1. Wytyczne do turniejów
  a) Warunki uczestnictwa i opłaty – w zawodach mogą wziąć udział wszyscy szachiści, którzy potwierdzą swój udział zgodnie z komunikatami organizacyjnymi. Wpisowe do turniejów:

30 zł. W przypadku zgłoszenia grupy do FIDE opłata wzrasta o 10 zł.

 1. b) System rozgrywek – system szwajcarski na dystansie 7-9 rund koł Tempo gry – 10’+5’’/ruch lub 15 minut dla zawodnika.

Turniej może być rozgrywany open lub w grupach. Nagrody przydzielane są w klasyfikacji rozdzielnie.

9. Nagrody w turnieju*:
Grupa OPEN

I – 200 zł +puchar + dyplom

II – 150 zł + dyplom

III – 100 zł + dyplom

Najlepsza kobieta 100 zł + dyplom.

Grupa JUNIOR

Nagrody przydzielane są w podgrupach: do lat 14. i 18.

I – 100 zł + puchar + dyplom

II – 50 zł + dyplom

III – nagroda rzeczowa + dyplom

Najlepsza dziewczyna 50 zł + dyplom.

Grupa MŁODZIK

Nagrody przydzielane są w podgrupach: do lat 8. i 10.

I – 50 zł + puchar + dyplom

II-III – nagroda rzeczowa + dyplom

IV-VI – upominek + dyplom

Najlepsza dziewczynka puchar + dyplom.

Dodatkowo w klasyfikacji do lat 6-ciu wszyscy zawodnicy otrzymują upominki i dyplomy.

Łączna pula nagród w każdym turnieju – min. 1500 zł (w tym 1050 zł nagrody finansowe)

Nagrody w turniejach GRAND PRIX nie są łączone. Zawodnik, który wywalczył prawo do więcej niż jednej nagrody otrzymuje nagrodę o wyższej wartości finansowej (w przypadku nagród rzeczowych prawo wyboru nagrody). W przypadku nagród o tej samej wartości zawodnikowi przysługuje nagroda z tej kategorii, w której klasyfikowano najmniejszą liczbę zawodników.

*Nagrody mogą być wypłacane w bonach (także bonach „szachowych”). Informacje o tym fakcie winny być opublikowane w komunikacie turniejowym. Każdy zawodnik, który opłacił wpisowe do 3-ch kolejnych turniejów w cyklu GP, zostaje zwolniony z opłaty wpisowej do kolejnego turnieju.

 1. Podsumowanie cyklu Grand Prix** – nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia ostatniego turnieju w danym cyklu i zostanie opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Związku. Zwycięzcy grup głównych w danym cyklu Grand Prix (OPEN, Junior, Młodzik – oddzielnie mężczyźni (chłopcy) i kobiety (dziewczynki) – łącznie 6 osób) otrzymują imienne puchary lub inne trofea, wręczane podczas pierwszego turnieju kolejnej edycji. Dodatkowo zostaną zwolnieni z opłat wpisowych do kolejnego cyklu Grand Prix. ***

Zdobywcy drugich miejsc w ww. kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe (lub bony) w wysokości 100 zł oraz 50% zniżki na opłaty wpisowe do kolejnego cyklu GP.

 

Łączna pula nagród w podsumowaniu cyklu – min. 2500 zł (w tym 1800 zł nagrody finansowe)

 

** nagrody w ramach XI cyklu, mogą być zmniejszone do 50% wartości ze względu na liczbę turniejów w cyklu i koszty pośrednie związane z odbudową imprezy

*** wymiennie bony o wartości 200 zł

Prezes ŚZSzach

Tomasz Stefaniak