Nowy komunikat organizacyjno-finansowy 2022

Komunikat Organizacyjno-Finansowy ŚZSzach nr 1/2022 przyjęty uchwałą Zarządu ŚZSzach nr 5/2022 w dn. 31 marca 2022 r. Komunikat obowiązuje od 1 kwietnia 2022r. do odwołania   Komunikat podaje podstawowe składki roczne PZSzach oraz określa pozostałe opłaty, które należy wnosić bezpośrednio na konto ŚZSzach: Świętokrzyski Związek Szachowy, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce. REGON: 291215060, NIP: 9591514289.  Nr rachunku bankowego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517 Leg. : KOF_PZSzach - Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach  z dnia 28 listopada 2021r.   Składki oraz opłaty licencyjne, rejestracyjne lub roczne do ŚZSzach należy uregulować przed wysłaniem wymaganych deklaracji i druków a kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do wniosku/deklaracji. Wysokość wszystkich pozostałych opłat na rzecz PZSzach i FIDE podane są w KOF_PZSzach. Poniższe stawki nie dotyczą zadań finansowanych na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Sportu i Turystyki.   A - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I OPŁATY ROCZNE Roczna składka członkowska – opłaty wnoszone na konto ŚZSzach. do dnia 20 kwietnia. 1.1. Roczna składka członkowska PZSzach. a) dla nowych członków rejestrowanych w bieżącym roku –...
Read More