Zarząd wybrany w 2008r.

Prezesem został Tomasz Stefaniak e- mail: prezes@szszach.pl
Pozostałymi członkami Zarządu zostali:
Leszek Jarosz- wiceprezes, przewodniczący komisji młodzieżowej i szachów szkolnych e- mail: jarosz.victoriakielce@interia.pl
Marek Skrzypczak- wiceprezes, członek komisji promocji, marketingu i public relation, członek komisji organizacyjnej e- mail: marekskrzypczak@interia.pl
Marta Orłowska- skarbnik, sekretarz e- mail: biuro@szszach.pl
Jarosław Choina- członek komisji młodzieżowej i szachów szkolnych e- mail: jaroslaw.choina@op.pl
Marek Szymanowicz- przewodniczący komisji rankingu, ewidencji i wyróżnień e- mail: marekszymanowicz@op.pl
Janusz Wach- przewodniczący komisji organizacyjnej e- mail: januszw.waj@wp.p
Andrzej Szczukiewicz- przewodniczący komisji-webmaster, członek komisji promocji, marketingu i public relation e- mail: sportkielce@fartszachy.pl