LZS Kordian Bliżyn

26-120 Bliżyn, ul. Staszica 16d
Tel./fax/e-mail/www:
Prezes:
Skład zarządu:
Liczba członków:
Największe sukcesy w roku 2001:
Inne informacje:
Zdjęcie (z podpisem):